KWALIFIKOWANY DOSTAWCA USŁUG ZAUFANIA

Oferujemy naszym Klientom rozwiązania pomagające usprawnić przekazywanie dokumentacji elektronicznej. Dzięki naszym usługom zaufania można podpisywać, pieczętować, datować, weryfikować i wysyłać dokumenty elektroniczne które pozwalają zidentyfikować osobę, firmę, instytucję lub zweryfikować autentyczny czas złożenia podpisu. Wydajemy podpisy kwalifikowane, pieczęci kwalifikowane oraz Certyfikaty do Węzła Krajowego. Certyfikaty wystawiamy zarówno w siedzibie, jak i w firmie Klienta.